Videoteka

Dan kada su nacisti zabranili sindikate u Nemačkoj

Dan kada su nacisti zabranili sindikate u Nemačkoj

Drugog maja 1933, nakon velikih antifašističkih protesta, nemačka Nacistička partija je zabranila rad svih sindikata, zaplenila njihovu dokumentaciju, oduzela prostorije i predstavnike progonila i strpala u logore i zatvore.

Rat je trajao do 15. maja 1945.

Rat je trajao do 15. maja 1945.

Jugoslovenska armija je od septembra 1944. do marta 1945. odigrala značajnu ulogu, sprečavajući nemačku Armijsku grupu E iz Grčke da se uključi u sprečavanje velikog prodora Crvene armije u južnu Mađarsku.

Društveni pregled za 30. april 2022.

Pijačni prodavci blokadom Beograda sprečili fiskalizaciju * Prvi maj: Ni jedno pravo nije nam poklonjeno * Prvog maja protest ispred Jure u Leskovcu * Amazon troši milione dolara da bi sprečio sindikalno organizovanje * Amazon će zabraniti reč „sindikat“ * Food inc. u Kino klubu Barut

Prvi maj: Ni jedno pravo nije nam poklonjeno

Eto, zato obeležavamo Prvi maj. To je dan kada je radništvo izašlo na ulice da traži svoja prava, ne oslanjajući se na političare i pravosudni sistem, shvatajući da će se osloboditi samo ili se neće osloboditi uopšte.

Kornelijus Kastorijadis: Samoupravljanje i hijerarhija

Kornelijus Kastorijadis: Samoupravljanje i hijerarhija

Samoupravljanje i hijerarhija plata i prihoda. Ne postoje objektivni kriterijumi koji opravdavaju uspostavljanje hijerarhije zarada. Kao što samoupravno društvo nije kompatibilno sa hijerarhijom naređivanja, isto tako nije kompatibilno ni sa hijerarhijom plata i prihoda. 

Imanuel Volerstin: Antisistemski pokreti, nekad i sad

Imanuel Volerstin: Antisistemski pokreti, nekad i sad

Dok se njihova politička moć postepeno povećavala od tog perioda, oni su još uvek izgledali kao relativno slabi sve do 1945. godine. Zato je donekle začuđujuće da su vertikalni antisistemski pokreti u periodu 1945–1970. zapravo uspeli da postignu prvi od dva koraka.

Džon Holovej: Dvanaest teza o menjanju sveta bez preuzimanja vlasti

Džon Holovej: Dvanaest teza o menjanju sveta bez preuzimanja vlasti

Misao, da bi bila dosledna kriku, mora biti negirajuća. Ne želimo da razumemo svet, već da ga negiramo. Cilj teoretisanja jeste da se svet konceptualizuje negativno, ne kao nešto odvojeno od prakse, već kao momenat prakse, kao deo borbe za menjanje sveta i njegovo pretvaranje u mesto prikladno za ljudski život.

Dejvid Grejber: Fragmenti anarhističke antropologije

Dejvid Grejber: Fragmenti anarhističke antropologije

U stvari, kao što antropolozi znaju, skoro svaka ljudska zajednica koja mora da donosi grupne odluke koristila je neku varijaciju onoga što ja nazivam „procesom zasnovanim na konsenzusu” – zapravo, svaka koja se na neki način ne oslanja na tradiciju antičke Grčke.

Abdulah Odžalan: Demokratski konfederalizam

Abdulah Odžalan: Demokratski konfederalizam

Država će biti prevaziđena onog trenutka kada demokratski konfederalizam dokaže da ima kapacitet za rešavanje društvenih problema. To, međutim, ne znači da se moraju prihvatiti napadi nacionalnih država. Demokratske konfederacije će u svakom trenutku zadržati samoodbrambene snage.

Društveni pregled za 14. april 2022.

Indija: Generalni štrajk sa 250 miliona radnika * Protesti protiv tranzita oružja kroz Đenovu * Danska planira da primi Ukrajince a Sirijce šalje kući * Mostar: Zabranjen rad nedeljom * Radnici u Grčkoj protiv NATO militarizma * Šri Lanka: Protesti protiv policijskog časa i zabrane društvenih mreža

Društveni pregled donosi vesti o klasnim odnosima i društvenoj dinamici u Srbiji i svetu.

Da biste se upisali u našu mejling listu za saopštenja i informacije kliknite ovde.