Studentske borbe

Petar Kropotkin: Odrednica Anarhizam u enciklopediji Britanika (1910)

„Ukidanje rada“ ili ukidanje otuđenog rada?

„Rad je prisilni rad, odnosno prinudna proizvodnja [...] nametnuta ekonomskim ili političkim sredstvima.“ Problem je u tome što on izjednačava apstraktni i otuđeni rad, pa je dužan da potvrdi: „Ali svako stvaranje nije rad.“ Zato „ukidanje rada“ u krajnjem slučaju znači ukidanje otuđenog rada, ali ne i „stvaranja“. Promašaj ovakve definicije ne leži samo u semantičkom nesporazumu, nego ima dublje ...
Petar Kropotkin: Odrednica Anarhizam u enciklopediji Britanika (1910)

Strazburška sekcija Saveza studenata: Beda studentskog života

BEDA STUDENTSKOG ŽIVOTA razmatrana u njenim ekonomskim, političkim, socijalnim, psihološkim, seksualnim i posebno intelektualnim aspektima, uz skroman predlog za njeno ukidanje. Strazburška sekcija Saveza studenata (AFGES) ...
Petar Kropotkin: Odrednica Anarhizam u enciklopediji Britanika (1910)

Naši ciljevi i metodi u Strasburškom skandalu

Kao odgovor na svakakve dezinformacije plasirane od strane novinara, univerzitetskih zvaničnika, pa čak i od strane jednog broja nemislećih studenata, ovde ćemo detaljno objasniti kakve su bile okolnosti našeg angažmana, koji su nam bili ciljevi, te koje metode smo smatrali odgovarajućim ...
Petar Kropotkin: Odrednica Anarhizam u enciklopediji Britanika (1910)

Beda studentskog života – Predgovor

Značaj pamfleta Beda studentskog života Situacionističke internacionale (SI), ovih dana kada se u progresivnim krugovima tako često govori o događajima od pre četrdeset godina, lako se da zanemariti ...
Štrajk na univerzitetu Kolumbija i sindikalno organizovanje studenata zaposlenih na američkim univerzitetima

Štrajk na univerzitetu Kolumbija i sindikalno organizovanje studenata zaposlenih na američkim univerzitetima

Zbog organizovanja i pritiska koji su 2016. napravili studentski radnici sa univerziteta Kolumbija doneta je odluka da ipak imaju pravo na sindikalno organizovanje i kolektivno pregovaranje ...