Tekst

Preporučujemo 10 filmova o ženama u borbi protiv kapitalizma i fašizma

Preporučujemo 10 filmova o ženama u borbi protiv kapitalizma i fašizma

Donosimo vam listu deset filmova o ženama koje su ustale protiv patrijarhata i kapitalizma. Bilo je teško naći filmove na ovu temu, a sa ženama u glavnoj ulozi, jer većina biografskih filmova o pojedincima ili pokretima zasniva priču o revoluciji na muškim likovima ...
Anarhizam Pola Gudmana i njegovo značenje danas

Anarhizam Pola Gudmana i njegovo značenje danas

Radikalna decentralistička politika Pola Gudmana. Najpoznatiji anarhista kontrakulture šezdesetih, Pol Gudman, istraživao je vitalno važne aspekte teorije i prakse decentralizma, zajednice, oslobodilačke tehnologije i utopijskog mišljenja ...
Rat je trajao do 15. maja 1945.

Rat je trajao do 15. maja 1945.

Jugoslovenska armija je od septembra 1944. do marta 1945. odigrala značajnu ulogu, sprečavajući nemačku Armijsku grupu E iz Grčke da se uključi u sprečavanje velikog prodora Crvene armije u južnu Mađarsku ...
Prvi maj: Ni jedno pravo nije nam poklonjeno

Prvi maj: Ni jedno pravo nije nam poklonjeno

Eto, zato obeležavamo Prvi maj. To je dan kada je radništvo izašlo na ulice da traži svoja prava, ne oslanjajući se na političare i pravosudni sistem, shvatajući da će se osloboditi samo ili se neće osloboditi uopšte ...
Petar Kropotkin: Odrednica Anarhizam u enciklopediji Britanika (1910)

Karl Marks: Predgovor za „Prilog kritici političke ekonomije”

Ova skica o toku mojih studija u oblasti političke ekonomije treba da dokaže samo to, da su moja shvatanja, ma kako se o njima sudilo, i ma koliko da su malo u skladu sa zainteresovanim predrasudama vladajućih klasa, rezultat savesnog i dugogodišnjeg istraživanja. Ali na ulazu u nauku, kao na ulazu u pakao, mora se postaviti zahtev: ...
Petar Kropotkin: Odrednica Anarhizam u enciklopediji Britanika (1910)

Karl Marks: Najamni rad i kapital

Rad nije bio uvek najamni rad, tj. slobodan rad. Rob svoju radnu snagu nije prodavao gospodaru, isto tako kao što ni vo ne prodaje svoj rad seljaku ...
Demokratija je bankrot (2016)

Demokratija je bankrot (2016)

Zašto nas je demokratija izneverila? Da li su za to krivi partijski kadrovi, izborna komisija, nameštanje rezultata glasanja - neke od stvari koje bi se ispravile reformom izbornog sistema? To ne bi objasnilo zašto smo i dalje razočarani rezultatom, čak i kad “naš” favorit pobedi ...
Emil Puže: Sabotaža

Emil Puže: Sabotaža

Radnička sabotaža je inspirisana plemenitim i humanim principima. Ona je odbrambeni štit protiv lihvarstva i mučenja koje sprovode gazde; ona je oružje obezvlašćenog koji, boreći se za održanje svog života i života svoje porodice, takođe želi poboljšanje društvenog položaja svoje klase, i njeno oslobođenje od eksploatacije koja je guši i gazi ...
Petar Kropotkin: Odrednica Anarhizam u enciklopediji Britanika (1910)

Emil Puže: Osnove sindikalizma (1908)

Ideje prethodnika i prethodnica sindikalizma nisu bile rezultat hipotetičkog sistema razvijenog u nečijem umu i nepotkrepljenog praktičnim proverama; naprotiv, one slede iz proučavanja istorijskih događaja i njihove jasne interpretacije. Možemo da kažemo da su te ideje rezultat celog veka sukoba između radničkih i srednjih klasa ...
Petar Kropotkin: Odrednica Anarhizam u enciklopediji Britanika (1910)

Petar Kropotkin: Sistem nadnica

Potpuno isto važi i za sistem nadnica. Pošto su proglasili ukidanje privatnog vlasništva i preuzimanje sredstava za proizvodnju u kolektivno vlasništvo, kako je moguće da i dalje održavaju postojanje nadnica u bilo kom obliku? ...
Ema Goldman: Francisko Ferer i moderna škola

Ema Goldman: Francisko Ferer i moderna škola

Francisko Ferer je bio isplanirao svoj životni rad; mogao je sve da izgubi i da ne dobije ništa osim propasti i nesreće, da je pružio pomoć izbijanju pobune ...
Artur Dž. Miler: Kako omogućiti anarhističku revoluciju?

Artur Dž. Miler: Kako omogućiti anarhističku revoluciju?

Brošura „Kako omogućiti anarhističku revoluciju?” predstavlja krajnje zanimljivo štivo. Autor se ovde na interesantan način upušta u konkretizaciju teorijskih i praktičnih postavki anarhizma, za šta mu se mora odati dužno priznanje, jer takvi pokušaji isuviše često završavaju u nerealnim maštarijama, te mogu, u inat svojim namerama, biti kontraproduktivni – a to ovde nikako nije slučaj ...
Emil Puže: Direktna akcija

Emil Puže: Direktna akcija

Direktna akcija je simbol revolucionarnog sindikalizma u akciji. Ova formula predstavlja dvostruku borbu – protiv eksploatacije i ugnjetavanja ...
Din Spejd: Solidarnost, a ne milostinja

Din Spejd: Solidarnost, a ne milostinja

SOLIDARNOST, A NE MILOSTINJA. Uzajamna pomoć za mobilizaciju i preživljavanje. Din Spejd ...
Petar Kropotkin: Odrednica Anarhizam u enciklopediji Britanika (1910)

Generalni štrajk

Generalni štrajk omogućava potpunu blokadu sistema, i zbog toga predstavlja jedan od najborbenijih i najefikasnijih oblika direktne akcije ...
Petar Kropotkin: Sindikalizam i anarhizam

Petar Kropotkin: Sindikalizam i anarhizam

Radnice i radnici shvataju da moraju da oslobode same/i sebe – parlament ih ne može osloboditi. Očigledno, to još uvek nije anarhizam. Mi idemo dalje ...
Petar Kropotkin: Odrednica Anarhizam u enciklopediji Britanika (1910)

Petar Kropotkin: Odrednica Anarhizam u enciklopediji Britanika (1910)

ANARHIZAM (od grčkih reči ἀν (an) i ἀρχή (arhe), odsustvo vlasti, autoriteta) je naziv dat principu ili teoriji života i ponašanja u kom je društvo zamišljeno bez vlasti – u takvom društvu harmonija se ne postiže potčinjavanjem zakonu, ili poslušnošću prema bilo kakvom autoritetu, već slobodnim dogovorom, koji se zaključuje između različitih teritorijalnih i profesionalnih grupa, i koji se slobodno ...
Petar Kropotkin: Odrednica Anarhizam u enciklopediji Britanika (1910)

Petar Kropotkin: Anarhija

Anarhija nikada nije bila ideal vladajućih klasa. Ali zato je često bila više ili manje svestan ideal masa ...
Scroll to Top