1

Društveni pregled za 11. jun 2022.

DRUŠTVENI PREGLED
11. jun 2022.


Italijanski studentski pokret La Lupa – preduzimanje važnih koraka solidarnosti i uzajamnoj pomoći


Nečastivo trojstvo kapitala: BlackRock, Vanguard i State Street


Sindikat: Fijat planira da otpusti 90 odsto radnika FCA Plastik, u tom slučaju – blokiramo autoput


Sloboda za Edževita Piroglua!


„Vreme je da sindikati na ulicama Kragujevca i Beograda pokažu kako borba izgleda u praksi“, smatra Mario Reljanović


Demonstracija investitorske sile


Sindikat obrazovanja uputio dopis vladi, traže pregovore o povećanju cene rada prosvetara

Preporuka za filmove:


Kk Barut projekcija i diskusija: Operacija Gladio – Treći deo: Ulični vojnici (1992)

Preporuka za čitanje iz naše biblioteke:


Petar Kropotkin: Odrednica Anarhizam u enciklopediji Britanika (1910)


Džon Holovej: Dvanaest teza o menjanju sveta bez preuzimanja vlasti