1

Fiat: Radnici da se presele u Slovačku ili otkaz!

Danas su radnici Fiat-a u Kragujevcu pozvani na sastanak na kome im je iz menadžmenta ove multinacionalne korporacije saopšteno da je sa njihovim radnim mestima u Kragujevcu gotovo.

Radnicima Fiat-a u Kragujevcu je saopšteno da je pred njima izbor: ili dve godine rada u Fiatovoj fabrici u Slovačkoj, ili otkaz ugovora o radu, bez pomena bilo koje vrste socijalnog programa.

Informacije koje dobijamo od revoltiranih radnika govore o tome da je poslednja ozbiljnija akcija sindikata bila pre deset godina kada su delovali direktno protiv radnika koji su svoje zahteve šrafcigerom ispisivali na novoproizvedenim automobilima. I tada kao i danas, jasno je da je sindikat u direktnoj sprezi sa menadžmentom, pa od sindikata radnici očekuju samo najgore.

U Kragujevcu se od jutros oseća napetost. Radnici koji su nas kontaktirali će pristupiti organizovanju radničkih grupa za otpor. Očekujemo direktno organizovanu reakciju radnika protiv ucena menadžmenta Fiat-a i obračun sa korumpiranim sindikatom.