1

Pandemija: znali su za opasnost, ništa nisu preduzeli

Već godinama svedočimo da je buržoazija, kao klasa koja upravlja našim društvom, svesna ekoloških izazova koji prete planeti, ali ne želi da reaguje. Vladajuća klasa svet sagledava u intervalima ne dužim od pet ili deset godina, u okviru kojih je zainteresovana samo na uvećanje svog profita ili na to da bude ponovo izabrana na funkcije.

Najočigledniji primer su klimatske promene, na šta upozoravaju svi svetski stručnjaci, a vladajuće elite su na tom polju uradile zanemarljivo malo. Ovo nije samo upozorenje, već i konstatacija jednog neverovatnog fenomena da su ljudi koji donose najvažnije odluke u našem društvu vođeni pre svega svojim kratkoročnim interesima, zanemarujući pritom fatalne posledice po čitav svet, pa tako i po njih.

Da su svetski moćnici bili dobro upoznati sa opasnostima izbijanja pandemije lako je proveriti. Sa samo par klikova može se doći do izveštaja usvojenog u Bundestagu (Drucksache 17/12051) 03.01.2013 [link],  ili do izveštaja Pentagona iz januara 2017 [link].

Dovoljno je pročitati nekoliko zaključaka iz navedenih izveštaja i postaju jasne razmere kriminalnog nemara vladajuće klase koji možemo označiti kao zločin protiv čovečnosti i protiv čitavog društva.

Izveštaj Bundestaga iz 2013

 • Virus će se pojaviti u jugoistočnoj aziji na wet marketima.
 • 70% nemačke populacije će biti zaraženo (to je upravo predikcija koju je Merkelova iznela na prvoj konferenciji za medije).
 • Dužina trajanja bolesti zavisi od godina pacijenta. Za mlade oko nedelju dana, za starije ili hronične bolesnike oko 3 nedelje, oni su hospitalizovani, a ima i onih koji se leče 60 dana.
 • Virus se prenosi kapljičnim putem, ali pošto ostaje neko vreme i na predmetima može se zaraziti i posredno preko ruku.
 • Kada se pojave simptomi, zaražene osobe su već uveliko mogle da zaraze druge.

Izveštaj Pentagona iz 2017

 • Najverovatnija i naznačajnija pretnja je nova respiratorna bolest, posebno novi tip influence, poseban naglasak na korona viruse.
 • Predviđa se porast konkurencije između država i nestašica ne-farmakoloških zaštitnih sredstva tj. respiratora i lične medicinske zaštitne opreme (zaštitna odela, maske, rukavice).
 • Velika radna mesta, blizina internacionalnih aedroma i nesanitarni životni uslovi će biti karakteristike mesta u SAD gde će krenuti ozbiljnija epidemija.
 • Nedovoljni kapaciteti u bolnicama, čak i u najrazvijenijim zemljama.

Vladajuća klasa je nesumljivo bila svesna opasnosti od pandemije svetskih razmera i bila je u poziciji da to predupredi bez velikih posledica za društvo i ekonomiju, međutim kapitalizam se još jednom pokazao kao anti-ljudski i anti-civilizacijski sistem.

Kineska država je odlučila da ne zatvori svoje wet markete, iako su znali za rizik od epidemije nekog novog tipa virusa koji bi nastao tu. Štaviše u prvim nedeljama su pokušavali da prikriju pojavu novog virusa čime je izgubljeno dragoceno vreme da se problem reši u nastajanju. Sjedinjene Države sa vojnim budžetom od preko 740 milijardi dolara nisu bile spremne da potroše sredstva reda veličine jednog procenta ovog budžeta za nabavku opreme i preventivu. Na sličan način se može analizirati svaka država, s tim da su očigledno različite države različito reagovale i da to utiče na lokalne ishode pandemije novog Korona virusa.

Navedimo svega nekoliko primera kako bi moglo reagovati društvo koje bi optimizovalo za ljude, a ne za profit.

 • Proizvodnja bi se prilagodila potrebama društva, zaštiti stanovništva i borbi protiv pandemije, a ne zaštiti profita kompanija ili sticanju ekstra-profita u uslovima svetskog vanrednog stanja.
 • Distribucija materijalnih roba bi bila organizovana za dobro društva i svih njevogih članova, umesto trenutnog grabeža pod parolom “snađi se kako znaš i umeš”.
 • Javno informisanje bi bilo adekvatno i racionalno, za razliku od plime lažnih vesti, panike i histerije koju proizvodi kapitalistički medijski sistem.

Pandemija će proći, ali će kapitalizam doneti nove nesreće

Kao što su postojali izveštaji koji su predviđali mogućnost pandemije, tako postoje i ozbiljni izveštaji o globalnom zagrevanju i njegovim posledicama. Klimatske promene međutim nećemo moći da sprečimo tako što ćemo sedeti kod kuće dva meseca.

Kapitalistički društveno-ekononski sistem nije u stanju za zaštiti planetu, jer u svom temelju ima logiku eksploatacije i ekspanzije, uvek traži način da umanji troškove da bi ostvari veći protit i ne obazire se na štetu koju tom prilikom proizvodi.

Američka država je pre nekoliko godina htela da napravi zalihu respiratora i potpisala je ugovor sa malom kompanijom (u kontekstu veličine farmaceutske industrije) koja je posedovala patent za jeftiniji respirator. Zatim je korporacija koja proizvodi stari model respiratora kupila manju firmu i ugasila je. Jednostavan primer brige o čoveku u tržišnoj ekonomiji.

Kaptalizam nije spreman da modifikuje proizvodnju, ne namerava da odustane od fosilnih goriva, nastavlja da forsira komercijalnu poljoprivredu koja uništava tropske šume, proizvodeći glad i bolesti.

U ovom trenutku vladajuća klasa ima punu kontrolu nad društvom: ona kontroliše resurse, kontroliše informacije i kontroliše ideologiju. Zbog toga je jasno da globalna vladajuća klasa snosi punu odgovornost ne samo za trenutnu tragediju pandemije novog Korona virusa, već i za buduće nesreće izazvane ekološkim katastrofama, dužničkim krizama i lomovima na tržištu.

Mi smatramo da je uništenje kapitalizma jedini način da se spase civilizacija i planeta na kojoj živimo.